Een circulaire beweging

Onze circulaire producten

Waarom circulair?

Klimaatverandering vormt een reële uitdaging. Daarom verbinden we ons vastberaden tot een circulaire beweging. Onze liefde voor hout gaat hand in hand met ons streven naar duurzaamheid en verantwoord bosbeheer. Samen werken we aan een toekomst waarin hout niet alleen wordt gewaardeerd om zijn schoonheid, maar ook om zijn positieve impact op het milieu. Bij Bosq is de toewijding aan het behoud van onze planeet net zo diepgeworteld als onze passie voor hout.

Bij Bosq omarmen we hout met passie en toewijding

Uitdagingen

Grondstoffenhandel onder vuur

De groeiende wereldbevolking legt aanzienlijke druk op onze natuurlijke hulpbronnen. De recente gebeurtenissen in Oekraïne werpen licht op de kwetsbaarheid en het gebrek aan transparantie in het wereldwijde systeem van grondstoffenhandel. Als consumenten worden we nu geconfronteerd met de nadelige gevolgen van onze afhankelijkheid van grote landen die enorme hoeveelheden grondstoffen exporteren. Het gebrek aan bossen in Europa dwingt ons om hout van steeds grotere afstanden te importeren, wat de ecologische voetafdruk de afgelopen decennia aanzienlijk heeft vergroot.

Aanbod en vraag uit balans

Daarnaast is er een groeiend probleem: het aanbod van hout kan al enkele jaren de vraag niet meer bijbenen, simpelweg omdat er geen nieuwe bosgebieden worden gecreëerd. Sterker nog, zelfs goed beheerde bossen worden in snel tempo gekapt. We geven onze bossen niet meer de tijd om voldoende hout te produceren. Bovendien mogen veel exotische houtsoorten niet meer worden verhandeld, dit wil dus zeggen: op is op.

Elke boom is uniek

Een ander groot probleem is dat hout in het verleden altijd als een ‘commodity’ (een gemeengoed) werd beschouwd. Door vastgestelde normen en maten hebben we een commercieel systeem gecreëerd dat geen rekening houdt met het feit dat elke boom uniek is. In eerste instantie waren de afmetingen beperkt tot 2500 x 1220 mm, maar onder invloed van nieuwe technologieën worden deze maten steeds groter… 3050 x 1300 mm tot 2800 x 2070 mm. Niemand houdt rekening met het feit dat bomen niet op vaste maten groeien! Hierdoor staat het rendement onder druk tijdens de productie, omdat kort hout plotseling waardeloos wordt, terwijl het afkomstig is van dezelfde kwalitatieve stammen!